هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

راسته بره

راسته بره
۲۳۰,۰۰۰  تومان

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی
۳۰,۰۰۰  تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی
۲۰,۰۰۰  تومان

جگر سفید

جگر سفید
۱۷,۰۰۰  تومان

گردن بره

گردن بره
۱۷۰,۰۰۰  تومان

دست بی ماهیچه

دست بی ماهیچه
۱۹۹,۰۰۰  تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی
۲۳۵,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره

ماهیچه بره
۲۱۵,۰۰۰  تومان

قلوه گاه بره

قلوه گاه بره
۱۲۰,۰۰۰  تومان

شقه بره

شقه بره
۱۵۵,۰۰۰  تومان

دست با ماهیچه

دست با ماهیچه
۲۰۵,۰۰۰  تومان

آبگوشتی

آبگوشتی
۱۱۰,۰۰۰  تومان

ران بره

ران بره
۱۹۹,۰۰۰  تومان

دنبه

دنبه
۱۲۵,۰۰۰  تومان

راسته شیشلیکی

راسته شیشلیکی
۳۳۰,۰۰۰  تومان

جگر سیاه

جگر سیاه
۱۹۰,۰۰۰  تومان

کله پاچه

کله پاچه
۱۹۹,۰۰۰  تومان

قلم بره

قلم بره

ناموجود