هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

دنبه

دنبه
۷۸,۰۰۰  تومان

جگر سیاه

جگر سیاه
۲۳۰,۰۰۰  تومان

راسته شیشلیکی

راسته شیشلیکی
۲۴۰,۰۰۰  تومان

جگر سفید

جگر سفید
۱۵,۰۰۰  تومان

کله پاچه

کله پاچه
۱۸۵,۰۰۰  تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی
۱۹,۰۰۰  تومان

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی
۳۵,۰۰۰  تومان

شقه بره

شقه بره
۱۴۱,۰۰۰  تومان

ران بره

ران بره
۱۷۶,۰۰۰  تومان

دست با ماهیچه

دست با ماهیچه
۱۷۹,۰۰۰  تومان

گردن بره

گردن بره
۱۶۸,۰۰۰  تومان

قلم بره

قلم بره
۳۵,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره

ماهیچه بره
۱۸۹,۰۰۰  تومان

دست بی ماهیچه

دست بی ماهیچه
۱۷۶,۰۰۰  تومان

آبگوشتی

آبگوشتی
۹۷,۰۰۰  تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰  تومان

قلوه گاه بره

قلوه گاه بره
۱۰۷,۰۰۰  تومان

راسته بره

راسته بره
۱۷۵,۰۰۰  تومان