هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

شقه بره

شقه بره
۳۶۴,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی

گوساله بی چربی
۳۵۵,۰۰۰  تومان

قلوه گاه بره

قلوه گاه بره
۲۹۰,۰۰۰  تومان

قلم گوساله

قلم گوساله
۲۵,۰۰۰  تومان

سینه مرغ

سینه مرغ
۱۰۷,۰۰۰  تومان

شنیسل

شنیسل
۱۲۹,۰۰۰  تومان

ران مرغ

ران مرغ
۷۹,۰۰۰  تومان

پاچین

پاچین
۸۸,۰۰۰  تومان

دنبه

دنبه
۲۵۰,۰۰۰  تومان

گردن مرغ

گردن مرغ
۲۴,۲۰۰  تومان

پا مرغ

پا مرغ
۱۴,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله
۲۳۵,۰۰۰  تومان

فیله ماهی تیلاپیلا

فیله ماهی تیلاپیلا
۳۵۵,۰۰۰  تومان

شاه میگو

شاه میگو
۷۶,۰۰۰  تومان

راسته بره

راسته بره
۴۳۰,۰۰۰  تومان

میگو 180 گرمی

میگو 180 گرمی
۸۶,۵۰۰  تومان

ماهی کلیکا

ماهی کلیکا
۳۵,۰۰۰  تومان

بال

بال
۷۷,۰۰۰  تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی
۳۵,۰۰۰  تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون
۱۴۹,۰۰۰  تومان

جگر مرغ

جگر مرغ
۱۸,۰۰۰  تومان

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی
۵۰,۰۰۰  تومان

صفحه 1 از 3