هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

شنیسل

شنیسل
۵۴,۰۰۰  تومان

ران مرغ

ران مرغ
۳۰,۵۰۰  تومان

گوساله بی چربی

گوساله بی چربی
۱۵۷,۰۰۰  تومان

مرغ تازه

مرغ تازه
۲۹,۹۰۰  تومان

قلم گوساله

قلم گوساله
۸,۰۰۰  تومان

سینه مرغ

سینه مرغ
۴۶,۰۰۰  تومان

دنبه

دنبه
۷۸,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله
۱۰۹,۵۰۰  تومان

شتر

شتر
۲۲۰,۰۰۰  تومان

پاچین

پاچین
۳۰,۰۰۰  تومان

پا مرغ

پا مرغ
۱۲,۰۰۰  تومان

بال

بال
۲۲,۰۰۰  تومان

ماهی قزل آلا تازه

ماهی قزل آلا تازه
۷۴,۰۰۰  تومان

فیله ماهی تیلاپیلا

فیله ماهی تیلاپیلا
۲۱۵,۰۰۰  تومان

ماهی کلیکا

ماهی کلیکا
۱۵,۰۰۰  تومان

میگو 180 گرمی

میگو 180 گرمی
۲۵,۰۰۰  تومان

میگو 400 گرمی

میگو 400 گرمی
۷۵,۰۰۰  تومان

فیله گوساله

فیله گوساله
۲۲۰,۰۰۰  تومان

جگر مرغ

جگر مرغ
۱۱,۰۰۰  تومان

بلدرچین تازه

بلدرچین تازه
۱۰۵,۰۰۰  تومان

جگر سیاه

جگر سیاه
۲۳۰,۰۰۰  تومان

صفحه 1 از 3