هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

مرغ تازه

مرغ تازه
۵۳,۹۰۰  تومان

شنیسل

شنیسل
۱۰۸,۰۰۰  تومان

سینه مرغ

سینه مرغ
۹۱,۰۰۰  تومان

راسته بره

راسته بره
۲۳۰,۰۰۰  تومان

پاچین

پاچین
۶۳,۰۰۰  تومان

ران مرغ سایز

ران مرغ سایز
۵۶,۵۰۰  تومان

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی
۳۰,۰۰۰  تومان

گردن مرغ

گردن مرغ
۱۷,۵۰۰  تومان

شترمرغ

شترمرغ
۱۹۳,۰۰۰  تومان

بال

بال
۴۰,۰۰۰  تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی
۲۰,۰۰۰  تومان

جگر سفید

جگر سفید
۱۷,۰۰۰  تومان

فیله گوساله

فیله گوساله
۲۹۰,۰۰۰  تومان

جگر مرغ

جگر مرغ
۱۲,۰۰۰  تومان

دل مرغ

دل مرغ
۲۱,۰۰۰  تومان

دم

دم
۱۵۵,۰۰۰  تومان

شتر

شتر
۲۵۰,۰۰۰  تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون
۸۲,۰۰۰  تومان

استیک

استیک
۲۰۰,۰۰۰  تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله
۲۰۵,۰۰۰  تومان

ماهی قزل آلا تازه

ماهی قزل آلا تازه
۷۷,۰۰۰  تومان

مغزی گوساله

مغزی گوساله
۲۳۵,۰۰۰  تومان

ژیگو

ژیگو
۲۱۵,۰۰۰  تومان

صفحه 1 از 3