هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

شتر
شتر
۲۵۰,۰۰۰  تومان

ژیگو
ژیگو
۲۱۵,۰۰۰  تومان

قلم گوساله
قلم گوساله

ناموجود

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۱۹۹,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله
۱۵۰,۰۰۰  تومان

دم
دم
۱۵۵,۰۰۰  تومان

قلم گوساله
قلم گوساله

ناموجود


قلم بره
قلم بره

ناموجود

گردن بره
گردن بره
۱۷۰,۰۰۰  تومان

آبگوشتی
آبگوشتی
۱۱۰,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره
ماهیچه بره
۲۱۵,۰۰۰  تومان

راسته شیشلیکی
راسته شیشلیکی
۳۳۰,۰۰۰  تومان

دنبه
دنبه
۱۲۵,۰۰۰  تومان

دنبه
دنبه
۱۲۵,۰۰۰  تومان

اضافه به سبد خرید

مرغ تازه
مرغ تازه
۵۳,۹۰۰  تومان

بال
بال
۴۰,۰۰۰  تومان

جگر بوقلمون
جگر بوقلمون
۳۵,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ
۱۹۳,۰۰۰  تومان

شنیسل
شنیسل
۱۰۸,۰۰۰  تومان

سینه بوقلمون
سینه بوقلمون
۸۶,۰۰۰  تومان

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه