هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

ژیگو
ژیگو

ناموجود

شتر
شتر

ناموجود

قلم گوساله
قلم گوساله
۱۲,۰۰۰  تومان

دم
دم
۱۰۵,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۱۵۰,۰۰۰  تومان


قلم بره
قلم بره
۳۵,۰۰۰  تومان

گردن بره
گردن بره

ناموجود

آبگوشتی
آبگوشتی

ناموجود

ماهیچه بره
ماهیچه بره

ناموجود

دنبه
دنبه
۸۵,۰۰۰  تومان


مرغ تازه
مرغ تازه
۳۱,۰۰۰  تومان

بال
بال

ناموجود

شترمرغ
شترمرغ
۱۹۰,۰۰۰  تومان

ران بوقلمون
ران بوقلمون
۵۹,۰۰۰  تومان

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه