هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1

قلم شتر
قلم شتر

ناموجود

ژیگو
ژیگو
۱۶۴,۰۰۰  تومان

شتر
شتر

ناموجود

قلم گوساله
قلم گوساله

ناموجود


قلم بره
قلم بره

ناموجود

دم الغزه
دم الغزه

ناموجود

گردن بره
گردن بره
۱۳۱,۰۰۰  تومان

آبگوشتی
آبگوشتی

ناموجود

ماهیچه بره
ماهیچه بره
۱۵۵,۰۰۰  تومان


مرغ تازه
مرغ تازه
۲۴,۹۰۰  تومان

بال
بال

ناموجود

مرغ رضوی
مرغ رضوی

ناموجود

سینه بوقلمون
سینه بوقلمون
۷۴,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ

ناموجود

بنر بالای فوتر