هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

شتر
شتر

تمام شد

ژیگو
ژیگو
۲۳۷,۰۰۰  تومان

قلم گوساله
قلم گوساله
۱۲,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۲۲۴,۰۰۰  تومان

دم
دم

تمام شد


قلم بره
قلم بره

تمام شد

گردن بره
گردن بره

تمام شد

آبگوشتی
آبگوشتی

تمام شد

ماهیچه بره
ماهیچه بره

تمام شد

دنبه
دنبه
۱۳۵,۰۰۰  تومان

ران بره
ران بره

تمام شد

دنبه
دنبه
۱۳۵,۰۰۰  تومان

اضافه به سبد خرید

بال
بال
۴۵,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ

تمام شد

شنیسل
شنیسل
۹۶,۵۰۰  تومان

سینه بوقلمون
سینه بوقلمون
۱۴۵,۰۰۰  تومان

دل بوقلمون
دل بوقلمون

تمام شد

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه