هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

شتر
شتر

ناموجود

ژیگو
ژیگو

ناموجود

قلم گوساله
قلم گوساله
۱۰,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۲۰۰,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله
۱۳۵,۰۰۰  تومان

دم
دم

ناموجود


قلم بره
قلم بره

ناموجود

گردن بره
گردن بره
۱۹۰,۰۰۰  تومان

آبگوشتی
آبگوشتی
۱۱۵,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره
ماهیچه بره

ناموجود

دنبه
دنبه
۱۱۰,۰۰۰  تومان

دنبه
دنبه
۱۱۰,۰۰۰  تومان

اضافه به سبد خرید

مرغ تازه
مرغ تازه
۴۶,۵۰۰  تومان

بال
بال
۳۷,۰۰۰  تومان

جگر بوقلمون
جگر بوقلمون
۳۰,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ
۱۹۸,۰۰۰  تومان

شنیسل
شنیسل
۹۳,۵۰۰  تومان

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه