هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

دست با ماهیچه

دست با ماهیچه
۱۴۳,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره

ماهیچه بره
۱۵۵,۰۰۰  تومان

دنبه

دنبه
۸۰,۰۰۰  تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی
۱۶,۰۰۰  تومان

راسته بره

راسته بره
۱۲۸,۰۰۰  تومان

قلوه گاه بره

قلوه گاه بره
۹۵,۰۰۰  تومان

گردن بره

گردن بره
۱۳۱,۰۰۰  تومان

جگر سیاه

جگر سیاه
۱۸۵,۰۰۰  تومان

ران بره

ران بره
۱۳۸,۰۰۰  تومان

کله پاچه

کله پاچه
۱۳۰,۰۰۰  تومان

قلم بره

قلم بره

ناموجود

دم الغزه

دم الغزه

ناموجود

جگر سفید

جگر سفید

ناموجود

شقه بره

شقه بره

ناموجود

آبگوشتی

آبگوشتی

ناموجود