هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

مرغ تازه

مرغ تازه
۲۴,۹۰۰  تومان

ران مرغ سایز

ران مرغ سایز
۲۸,۵۰۰  تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون
۷۴,۰۰۰  تومان

شنیسل

شنیسل
۵۷,۵۰۰  تومان

سنگدان

سنگدان
۲۴,۰۰۰  تومان

تخم شترمرغ

تخم شترمرغ

ناموجود

قلم شترمرغ

قلم شترمرغ

ناموجود

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

ناموجود

ساق ران

ساق ران

ناموجود

فیله مرغ

فیله مرغ

ناموجود

دل مرغ

دل مرغ

ناموجود

دل بوقلمون

دل بوقلمون

ناموجود

شترمرغ

شترمرغ

ناموجود

پا مرغ

پا مرغ

ناموجود

پاچین

پاچین

ناموجود

بال

بال

ناموجود

جگر مرغ

جگر مرغ

ناموجود

گردن مرغ

گردن مرغ

ناموجود

سینه مرغ

سینه مرغ

ناموجود

ران مرغ

ران مرغ

ناموجود

صفحه 1 از 2