هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

شنیسل

شنیسل
۵۴,۰۰۰  تومان

ران مرغ

ران مرغ
۳۰,۵۰۰  تومان

مرغ تازه

مرغ تازه
۲۹,۹۰۰  تومان

سینه مرغ

سینه مرغ
۴۶,۰۰۰  تومان

پاچین

پاچین
۳۰,۰۰۰  تومان

پا مرغ

پا مرغ
۱۲,۰۰۰  تومان

بال

بال
۲۲,۰۰۰  تومان

جگر مرغ

جگر مرغ
۱۱,۰۰۰  تومان

بلدرچین تازه

بلدرچین تازه
۱۰۵,۰۰۰  تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون
۵۱,۰۰۰  تومان

دل بوقلمون

دل بوقلمون
۳۰,۰۰۰  تومان

دل مرغ

دل مرغ
۱۸,۰۰۰  تومان

شترمرغ

شترمرغ
۱۷۰,۰۰۰  تومان

گردن شتر مرغ

گردن شتر مرغ
۹۰,۰۰۰  تومان

جگر بوقلمون

جگر بوقلمون
۳۰,۰۰۰  تومان

سنگدان

سنگدان
۲۴,۰۰۰  تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون
۵۶,۰۰۰  تومان

گردن مرغ

گردن مرغ
۱۳,۵۰۰  تومان

ران مرغ سایز

ران مرغ سایز
۲۸,۵۰۰  تومان

ساق ران

ساق ران

ناموجود

فیله مرغ

فیله مرغ

ناموجود

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

ناموجود