هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

مرغ تازه

مرغ تازه
۲۴,۹۰۰  تومان

ران مرغ سایز

ران مرغ سایز
۲۸,۵۰۰  تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون
۷۴,۰۰۰  تومان

شنیسل

شنیسل
۵۷,۵۰۰  تومان

سنگدان

سنگدان
۲۴,۰۰۰  تومان

قلم شترمرغ

قلم شترمرغ

ناموجود

تخم شترمرغ

تخم شترمرغ

ناموجود

شترمرغ

شترمرغ

ناموجود

ساق ران

ساق ران

ناموجود

فیله مرغ

فیله مرغ

ناموجود

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

ناموجود

دل بوقلمون

دل بوقلمون

ناموجود

دل مرغ

دل مرغ

ناموجود

پا مرغ

پا مرغ

ناموجود

پاچین

پاچین

ناموجود

جگر مرغ

جگر مرغ

ناموجود

بال

بال

ناموجود

گردن مرغ

گردن مرغ

ناموجود

سینه مرغ

سینه مرغ

ناموجود

ران مرغ

ران مرغ

ناموجود

صفحه 1 از 2