هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

گوساله بی چربی

گوساله بی چربی
۱۵۷,۰۰۰  تومان

قلم گوساله

قلم گوساله
۸,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله
۱۰۹,۵۰۰  تومان

شتر

شتر
۲۲۰,۰۰۰  تومان

فیله گوساله

فیله گوساله
۲۲۰,۰۰۰  تومان

دم

دم
۱۰۵,۰۰۰  تومان

سیرابی گوساله

سیرابی گوساله
۴۵,۰۰۰  تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله
۲۸,۰۰۰  تومان

مغزی گوساله

مغزی گوساله
۱۶۲,۰۰۰  تومان

استیک

استیک
۱۶۷,۰۰۰  تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله
۱۶۲,۰۰۰  تومان

بیفتک

بیفتک
۱۶۷,۰۰۰  تومان

ژیگو

ژیگو
۱۶۷,۰۰۰  تومان