هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

فیله گوساله

فیله گوساله
۲۹۰,۰۰۰  تومان

دم

دم
۱۵۵,۰۰۰  تومان

شتر

شتر
۲۵۰,۰۰۰  تومان

استیک

استیک
۲۰۰,۰۰۰  تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله
۲۰۵,۰۰۰  تومان

مغزی گوساله

مغزی گوساله
۲۳۵,۰۰۰  تومان

ژیگو

ژیگو
۲۱۵,۰۰۰  تومان

بیفتک

بیفتک
۲۱۰,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی

گوساله بی چربی
۱۹۹,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله
۱۵۰,۰۰۰  تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

ناموجود